Медіа та реклама

Однією з найцікавіших практик Анте є робота з ринками медіа та реклами. Динамічний розвиток цих сфер, діджиталізація, новітні рекламні технології зумовлюють постійний рух вперед і пошук інноваційних правових рішень. Ми допомагаємо робити бізнесу «креативити» в рамках закону.

Розуміння ключових бізнес-інтересів наших клієнтів дозволяє нам надавати корисну і практичну допомогу у сферах, які є найближчими до споживачів їх товарів і послуг:

  • консультування щодо дотримання законодавства під час здійснення інформаційної та рекламної діяльності
  • консультування щодо регуляторних питань та дотримання конкурентного законодавства під час створення та розповсюдження інформаційних та рекламних матеріалів
  • пошук правових методів просування товарів, щодо яких держава здійснює особливо пильний нагляд, як-от лікарських засобів та медичних виробів
  • підготовка договорів та інших документів, які стосуються виробництва і розповсюдження інформаційних та рекламних матеріалів
  • створення договорів для співпраці з моделями, акторами та іншими особами, які отримують плату за використання свого образу у рекламі чи кіно
  • підготовка стандартних операційних процедур та інших правил для працівників, які залучені до створення інформаційних та рекламних матеріалів
  • переговори з дистриб’юторами, рекламними агентствами та іншими контрагентами клієнта, які залучені до рекламної діяльності
  • захист інтересів клієнта перед органами Антимонопольного комітету України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.